Infusie van geneesmiddelen

Subcutane toediening van immunoglobulines

Immunoglobulines zijn antistoffen die het lichaam zelf aanmaakt. Wanneer er echter een tekort is dienen extra immunoglobulines te worden toegediend. Door hun specifieke eigenschappen kunnen deze stoffen enkel worden ingespoten. Onze verpleegkundige leert de patiënt hoe hij de geneesmiddelen klaar moet maken en hoe ze in te spuiten. Na een eerste instructie volgen verschillende opvolgbezoeken om na te gaan of de patiënt het zelfstandig toedienen volledig onder de knie heeft.