Medische voeding

Intraveneuze voeding

Wanneer het niet mogelijk is om voldoende voedingsstoffen via maag en darm op te nemen, kunnen ze rechtstreeks via de bloedbaan worden toegediend. Dit gebeurt via een poortkatheter of een centrale katheter.

De intraveneuze voeding wordt bereid en afgeleverd door de ziekenhuisapotheek.

Remedus biedt de volgende producten en diensten voor intraveneuze voeding aan:

  • levering van de pomp bij de patiënt thuis
  • levering van pakketten met materiaal voor de zorg van de intraveneuze toegang
  • uitgebreide educatie over het gebruik van de materialen en de voeding
  • telefonische permanentiedienst voor bijkomende vragen of hulp