Medische voeding

Sondevoeding

Wanneer een patiënt geen, of onvoldoende orale voeding tot zich kan nemen, kan worden geopteerd voor sondevoeding. Dit is een vloeibare, volledige voeding die via een buisje (ofwel sonde) rechtstreeks in het maag-darmkanaal wordt toegediend.

De hoeveelheid sondevoeding wordt bepaald op basis van gewicht, leeftijd, behoefte en de aandoening. Het is mogelijk dat een patiënt via de mond nog voeding inneemt en daarnaast overdag of ’s nachts extra voeding krijgt via een sonde. Het is ook mogelijk om enkel vocht toe te dienen via de sonde.

Sondevoeding kan bestaan uit:

 • eiwitten
 • vetten
 • koolhydraten
 • vitaminen
 • mineralen
 • water

De sonde kan via de neus tot in de maag geplaatst worden (nasale sonde), rechtstreeks in de maag (gastrostomie) of rechtstreeks in de dunne darm (jejunostomie). Op de sonde past een toedieningsleiding die met de voeding – in fles, bidon of zak –  verbonden is.

Sondevoeding kan zowel op zwaartekracht als met behulp van een pomp gebeuren. De plaats van de sonde, de ziekte en het dagschema van de patiënt zijn mede bepalend voor de manier van toediening.

Remedus biedt de volgende producten en diensten voor sondevoeding aan:

 • levering van de pomp bij de patiënt thuis
 • levering van materiaal (spuiten, leidingen, trousses voor toediening met zwaartekracht, enzovoort)
 • alle op de Belgische markt beschikbare sondevoeding
 • uitgebreide instructie over het gebruik van de materialen en de voeding
 • telefonische permanentiedienst voor bijkomende vragen of hulp