Communiceren

Een gestroomlijnde communicatie tussen de verschillende zorgverleners is van groot belang om tot een goede en efficiënte zorg te komen, zonder tijdverspilling en onnodige dubbele onderzoeken. Dit geldt niet alleen voor de overgang van ziekenhuis naar thuis, maar ook voor de verdere opvolging. Vooral voor chronische aandoeningen is een frequente en kwalitatieve monitoring van essentieel belang.

Remedus blijft een aanspreekpunt tijdens de therapie thuis. Via verschillende kanalen communiceren wij zowel met de zorgverleners in de eerste lijn als met het ziekenhuis.

RemeCare, ons beschermde, online communicatieplatform, maakt het mogelijk om vitale parameters en symptomen efficiënt op te volgen tijdens de behandeling.

De voordelen van RemeCare zijn:

  • patiënten met afwijkende waarden worden sneller opgespoord en onder de aandacht van de behandelende arts gebracht. Het behandelingsschema kan zo tijdig worden aangepast.
  • patiënten bij wie de parameters binnen een aanvaardbaar bereik vallen, hoeven geen onnodige bezoeken aan de arts te brengen, en kunnen zorgeloos de behandeling verderzetten.

De informatie-uitwisseling en het overleg tussen alle betrokken zorgverleners en de patiënt is een stuk eenvoudiger met RemeCare. Het resultaat is minder complicaties, minder ziekenhuisopnames en een hogere levenskwaliteit voor de patiënt.