Opleiden

Het succes van de zorg voor een patiënt wordt bepaald door de zwakste schakel in de keten. Eén van de kritieke factoren is de deskundigheid waarmee complexere zorgen in de thuisomgeving worden geleverd.

Om voldoende kennis en competentie te garanderen, voorzien wij in een opleiding op maat door middel van ons team van educatieverpleegkundigen. Zij leiden zowel thuisverpleegkundigen, mantelzorgers als patiënten op die in aanraking komen met een zorgbehoefte die voorheen enkel in het hospitaal werd ingevuld.

We verzorgen deze educatie voornamelijk in de opstartperiode van een thuistherapie om zo de continuïteit van een kwalitatieve zorg te garanderen. Maar ook bij wijzigingen in de therapie of in het thuiszorgteam komen onze educatieverpleegkundigen ter plaatse.

De praktische opleiding omvat:

  • uitleg over de zorgprocedures (die soms ziekenhuisspecifiek zijn)
  • gebruik van de medische apparatuur en materialen
  • bewaren en manipuleren van medische producten

Thuisverpleegkundigen kunnen hun kennis opfrissen en testen via onze online leermodule Remeduca.

Bovendien verzorgen onze verpleegkundigen een permanentiedienst voor dringende verpleegkundige of technische vragen. Deze is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te bereiken.