Visie

Goed gecoördineerde en gestructureerde thuiszorg is één van de oplossingen om de toenemende vergrijzing op te vangen. Daarnaast kan het de financiële druk op het budget voor gezondheidszorg verlichten.

Niet alleen zal de behoefte aan thuiszorg uitbreiden, maar ook zullen complexere therapieën voor chronische of zeldzame aandoeningen, van de ziekenhuissetting naar de thuissituatie verhuizen. In de ons omringende landen, in de VS en in Canada is deze trend al langer zichtbaar.

De kwaliteit van de zorg mag echter niet inboeten door de toename van extramurale behandelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat met een correcte begeleiding de kwaliteit gehandhaafd kan blijven. Temeer omdat patiënten die thuis verzorgd worden een hogere levenskwaliteit ervaren.

Wij geloven dat met professionele monitoring en optimale communicatie het groeiend aantal thuispatiënten doelmatig kan worden gescreend, zodat de beschikbare middelen terechtkomen bij de patiënten die ze nodig hebben.

Onze geïntegreerde en gecoördineerde dienstverlening, of zoals wij zeggen: thuishospitalisatie, leidt tot een grotere efficiëntie van de zorgverlening, met een betere continuïteit tot gevolg. Door het aantal hospitalisatiedagen te beperken, kunnen we ook een aanzienlijke kostenbesparing realiseren voor de overheid.

Betere zorg aan een lagere kostprijs is de missie van Remedus.