Privacybeleid

Het privacyreglement omvat de privacyvoorwaarden voor gebruikers van de website van Remedus.

Eigendom

Deze website is eigendom van onderneming Remedus bvba met zetel in Boomsesteenweg 44, 2630 Aartselaar en ondernemingsnummer BE 0456 716 679. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele-eigendomsrechten

De inhoud van de websites van Remedus, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of  bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Remedus of rechthoudende derden.Bij betwistingen kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal worden behandeld.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

Conform de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verbindt Remedus zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dat alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat u de cookies na uw bezoek aan de website van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw internetbrowser.
Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven, worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Remedus kan zonder berichtgeving ingegeven gegevens gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

Remedus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt op de Remedus-website. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacyvoorwaarden van andere websites kunnen verschillen van die van Remedus. Een link naar een website kan niet worden aanzien voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en daarbij kan de correctheid ook niet blijvend worden gegarandeerd.