Wat mag u als patiënt van Remedus verwachten?

Patiënten

Patiënten

Bij chronische aandoeningen hebt u als patiënt vaak nood aan ondersteuning en begeleiding. Professionele service en betrokken begeleiding liggen aan de basis van onze diensten. Remedus zal voor iedere patiënt een kwalitatieve zorg en begeleiding op maat aanbieden. Iedere patiënt is tenslotte uniek.

Ontdek onze pijlers voor een zorgeloze begeleiding:

Zorgeloze opstart thuis

Wij beloven een zorgeloze overgang van uw therapie van het ziekenhuis naar thuis. Op die manier hoeft u of uw familie niet te denken aan alle praktische zaken. Dat nemen wij in handen.

Betrouwbare medische monitoring

Bij chronische aandoeningen staat Remedus klaar om uw situatie op de voet te volgen. Snelle detectie en communicatie zijn van cruciaal belang voor een goed verloop van uw behandeling.

Correcte en stipte levering van uw medisch materiaal

Wij zorgen voor al uw medische materialen zodat u of uw verpleegkundige dat niet hoeft uit te zoeken.

24/7 Bereikbaar

Bij dringende problemen omtrent uw zorg, staan wij voor u en uw thuisverpleegkundige dag en nacht klaar om telefonische bijstand te verlenen.

Aandoeningen
& Behandelingen

Kanker

Remedus zorgt ervoor dat kankerpatiënten thuis dezelfde kwaliteitsvolle zorg en diensten krijgen als in het ziekenhuis. Dat is niet alleen zeer nuttig voor de patiënt, maar kan ook de impact op de familieleden sterk verlichten. Om dat te kunnen verwezenlijken, wordt er nauw samengewerkt met het zorgteam van de patiënt.

De dienstverlening die Remedus aanbiedt, bestaat uit:

 • medicatie toedienen (intraveneus/intramusculair)
 • bloed afnemen één dag voor de geplande chemotherapie in het dagziekenhuis, wat resulteert in kortere wachttijden en geen onnodige verplaatsingen naar het ziekenhuis
 • bijwerkingen van de antikankermedicatie bewaken
 • toezicht houden op correcte inname van de nodige medicatie
 • snel pijn bestrijden
 • intensieve follow-up faciliteren, a.d.h.v. bloedafnames
 • het zorgteam van de patiënt helpen om veranderingen in het ziektebeeld sneller op te sporen, door vitale parameters en bijwerkingen intensief te monitoren

Hartfalen

Hartfalen is een geheel van klachten veroorzaakt door het hart dat niet goed meer pompt. Het ontstaat nadat het hart een beschadiging heeft opgelopen of langdurig werd overbelast en is meestal een chronische aandoening waar de patiënt niet volledig van kan genezen. Dankzij de juiste behandeling kan de ziekte wel goed onder controle worden gehouden.

Remedus heeft de afgelopen jaren heel wat ervaring opgebouwd om patiënten met chronisch hartfalen te ondersteunen in hun behandeling en hen te helpen omgaan met hun aandoening:

 • medicatiereminders via een smartphoneapplicatie om de therapietrouw te verhogen
 • educatie rond levensstijlaanpassingen
 • educatie rond symptoomherkenning
 • hulp aan het zorgteam van de patiënt bij het sneller opsporen van veranderingen in het ziektebeeld, door vitale parameters en symptomen intensief te monitoren

Lysosomale stapelingsziekten

Mensen met een lysosomale stapelingsziekte kunnen niet voldoende specifieke enzymen aanmaken om het lichaam naar behoren te laten werken. Deze enzymen, die zorgen voor de afbraak van een groot aantal verschillende soorten stoffen, zijn helemaal niet of maar in heel kleine hoeveelheden aanwezig. De behandeling bestaat uit regelmatige infusies van het ontbrekende enzym.

Hoewel deze aandoening maar enkele duizenden mensen wereldwijd treft (en dus bekend is als een ‘weesziekte’), wil Remedus ervoor zorgen dat ook deze patiënten in hun eigen omgeving de nodige behandeling kunnen krijgen, die normaal in het ziekenhuis plaatsvindt. Onze dienstverlening bestaat uit:

 • de nodige materialen en uitrusting voorzien
 • vitale parameters voor en na het infuus monitoren
 • de medicatie thuis toedienen

Multiple sclerose (MS)

Multiple sclerose is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt voornamelijk gesteld bij mensen tussen 20 en 50 jaar oud en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De aantasting van het isolatiemateriaal (myeline) rond de grote hersenen en het ruggenmerg, op verscheidene plekken en tijdstippen, verstoort de zenuwgeleiding. Dat uit zich in klachten die van tijdelijke duur kunnen zijn, maar vaak verdwijnen deze klachten niet volledig.

Omdat de behandeling van MS uit meer dan de inname of toediening van medicatie bestaat, staat Remedus in voor de sensibilisering van MS-therapie en voorzien wij een begeleiding op maat. Deze dienstverlening is therapieafhankelijk en kan bestaan uit:

 • coaching en advies rond levensstijl
 • injectietraining om de patiënt te leren hoe hij medicatie zelfstandig kan toedienen
 • herinneringsservice om de nodige medicatie tijdig toe te dienen
 • therapietrouw in het oog houden d.h.v. registraties en vragenlijsten
 • intensieve follow-up faciliteren zoals bijvoorbeeld maandelijkse bloedafnames
 • mogelijke bijwerkingen van de MS-medicatie bewaken

Psoriasis

Psoriasis is een chronische huidziekte die ongeveer 2 procent van de bevolking treft, en heel vaak een grote impact heeft op de dagelijkse activiteiten en het psychologische bewustzijn van de patiënt. Gelukkig ondervindt het merendeel van de patiënten baat bij een behandeling. Vooral biologische therapieën hebben op dit vlak veel resultaat geboekt.

Aangezien stress vaak opflakkeringen van de ziekte triggert, is stressmanagement in combinatie met medicamenteuze behandeling van belang voor deze patiënten. Daarom biedt Remedus:

 • trainingsbezoeken om subcutane medicatie zelf te leren toedienen
 • ondersteuning van medicatietoediening via een herinneringsservice waardoor de therapietrouw verhoogt en de kans op opflakkeringen verlaagt
 • psychologische ondersteuning om te leren omgaan met de aandoening en ze zelf te beheren
 • coaching en tips rond levensstijl

Reumatoïde artritis

Artritis, wat verwijst naar de ontsteking van één of meerdere gewrichten, is een vrij vaak voorkomende aandoening die mensen van alle leeftijden kan treffen. Hoewel de ontstane schade onomkeerbaar is, bestaan er wel een aantal behandelopties om de pijn te verlichten, de patiënt weer beter te laten functioneren en verdere schade aan de gewrichten te voorkomen.

Wat biedt Remedus aan iemand die lijdt aan reumatoïde artritis?

 • training om subcutane medicatie zelf te leren toedienen
 • herinneringsservice via sms om de medicatie tijdig toe te dienen
 • psychologische ondersteuning om te leren omgaan met de aandoening en ze zelf te beheren
 • sociale coaching rond verscheidene topics (o.a. emotionele impact, relatie met de arts, perceptie van de behandeling)

Ziekte van Crohn

Bij de ziekte van Crohn, een chronisch inflammatoire aandoening, zorgt het immuunsysteem in de darmwand voor ontstekingen in het hele gastro-intestinale stelsel. Dat kan leiden tot verschillende maagdarmklachten die voorkomen in opstoten, afwisselend met klachtenvrije periodes. Aangepaste medicatie die de ontstekingsreacties onderdrukt, kan helpen om de symptomen onder controle te houden.

Remedus biedt verschillende services aan om de therapietrouw te verhogen en de patiënt te ondersteunen bij zijn ziekte:

 • training om subcutane medicatie zelf te leren toedienen
 • het aanleveren en aanleren van calprotectinetesten, een indicator van ontsteking in de darm
 • een herinneringsservice ter ondersteuning van medicatietoediening waardoor de therapietrouw verhoogt en de kans op opflakkeringen verlaagt
 • psychologische ondersteuning om te leren omgaan met de aandoening en ze zelf te beheren
 • sociale coaching rond verscheidene topics (o.a. emotionele impact, relatie met de arts, perceptie van de behandeling)

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een chronische inflammatoire darmziekte waarbij zweren ter hoogte van het slijmvlies van de dikke darm ontstaan. Dat uit zich in verschillende darmklachten, maar ook klachten en ontstekingen buiten de darm kunnen voorkomen. Aangepaste medicatie die de ontstekingsreacties onderdrukt, kan helpen om de symptomen onder controle te houden.

Remedus biedt verschillende services aan om de therapietrouw te verhogen en de patiënt te ondersteunen bij zijn ziekte:

 • training om subcutane medicatie zelf te leren toedienen
 • het aanleveren en aanleren van calprotectinetesten, een indicator van ontsteking in de darm
 • een herinneringsservice ter ondersteuning van medicatietoediening waardoor therapietrouw verhoogt en de kans op opflakkeringen verlaagt
 • psychologische ondersteuning om te leren omgaan met de aandoening en ze zelf te beheren
 • sociale coaching rond verscheidene topics (o.a. emotionele impact, relatie met de arts, perceptie van de behandeling)

Mucoviscidose

Mucoviscidose is de meestvoorkomende erfelijke ziekte en telt ongeveer 1270 patiënten in België. Abnormaal taai slijmvlies blokkeert de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel, waardoor zeer frequent bacteriële infecties optreden.

Door de frequente intraveneuze antibioticabehandelingen verblijven deze patiënten vaak in het ziekenhuis. Om hun levenskwaliteit te verbeteren, wil Remedus ervoor zorgen dat ook deze patiënten in hun eigen omgeving de nodige behandeling kunnen krijgen. Onze dienstverlening bestaat uit:

 • de nodige materialen en uitrusting voorzien voor de thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica
 • aan de patiënt of de thuisverpleegkundige de intraveneuze antibioticatoediening aanleren b.v. een pomp of zwaartekracht
 • bloedafnames in het kader van specifieke antibioticabehandelingen en verzorging van de katheter
 • verdere follow-up na de intraveneuze antibioticakuur van de medicatie-inname en van een aantal vitale parameters (zuurstofsaturatie en longcapaciteit)

Bacteriële infectie

Remedus werkt samen met verschillende ziekenhuizen voor de thuisbehandeling van patiënten die intraveneus antibiotica krijgen toegediend. Thuisbehandeling houdt verschillende voordelen in voor de patiënt: hij krijgt zijn behandeling in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving, maar zijn arts en een multidisciplinair team volgen toch zijn situatie.

De rol van Remedus bij de implementatie van ambulante intraveneuze antibioticatoediening is:

 • de nodige materialen en uitrusting voorzien voor de thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica
 • een opgeleide thuisverpleegkundige aanstellen (indien gewenst)
 • thuisverpleegkundigen opleiding geven over de toediening van intraveneuze antibiotica m.b.v. een pomp of zwaartekracht
 • de toegediende antibiotica, vitale parameters en symptomen intensief monitoren

Psychiatrische aandoeningen

Schizofrenie is een chronische ziekte, die in de meeste gevallen het hele leven lang moet worden behandeld. Volgens onderzoek is het risico op herval bij mensen met psychosen vier keer groter als ze zich niet aan de behandeling houden. Omdat een gebrek aan therapietrouw ernstige gevolgen kan hebben, helpt Remedus de patiënt om het risico op een terugval te beperken.

De dienstverlening van Remedus bestaat uit ondersteuning bij medicatietoediening, waardoor therapietrouw verhoogt en de kans op herval verlaagt. Dat wordt bereikt door motiverende gespreksvoering tussen de patiënt en hoogopgeleide thuisverpleegkundigen, en een herinneringsservice via sms of e-mail.

Hypercholesterolemie

Patiënten met familiale hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie hebben vaak een verhoogd risico op een hartaanval of beroerte. Er bestaat een behandeling die dit risico aanzienlijk verlaagt.

Remedus ondersteunt deze patiënten bij het volhouden van hun behandeling door:

 • training om de medicatie zelf te leren toedienen
 • herinneringsservice via sms om de medicatie tijdig toe te dienen
 • educatie rond verschillende topics (risico van hypercholesterolemie, juiste gebruik van de behandeling, tips om de cholesterol nog op andere manieren naar beneden te brengen)
 • een starterspakket
 • ondersteunende telefoongesprekken om de behandeling beter te begrijpen

Immuundeficiëntie

Immuundeficiëntie is een aandoening van het immuunsysteem gekenmerkt door een verstoring in de productie van antilichamen. Patiënten met een verstoord afweersysteem zijn vatbaarder voor infecties. Die manifesteren zich herhaaldelijk en zijn vaak van ongewone en ernstige aard. Regelmatige substitutie van zogenoemde immunoglobulines of een enzym­vervangingstherapie, stelt het lichaam in staat om een verdedigingsmechanisme op te bouwen en patiënten te behoeden van infecties.

Om patiënten te helpen hun afweersysteem op peil te houden, biedt Remedus een programma aan, afhankelijk van de noden van de patiënt:

 • een opleiding in het kader van zijn therapie, al dan niet vergezeld door een thuisverpleegkundige
 • de nodige materialen en uitrusting voor de thuisbehandeling met intraveneuze toediening van immunoglobulines of enzymvervangingstherapie
 • de thuislevering van medicatie
 • de mogelijkheid om online een dagboek bij te houden
 • een extra contactpunt bij technische problemen en/of vragen in het kader van zijn therapie

Sondevoeding

Wanneer iemand lijdt aan een ziekte van het maagdarmkanaal, kunnen er soms onvoldoende voedingsstoffen worden geabsorbeerd. Sondevoeding helpt om ondervoeding te voorkomen. Voedingsondersteuning is ook nuttig voor mensen die moeite hebben met slikken of ondervoed zijn.

Remedus helpt patiënten met sondevoeding om een voller en rijker leven te leiden door de mogelijkheid te bieden om de voeding in de thuissituatie toe te dienen:

 • opleiding van thuisverpleegkundigen rond de toediening van sondevoeding m.b.v. een pomp of zwaartekracht
 • levering van de nodige materialen en uitrusting
 • intensieve follow-up van de toegediende voeding, vitale parameters en symptomen
 • het zorgteam van de patiënt helpen bij de snellere opsporing van veranderingen in het ziektebeeld, door vitale parameters en symptomen intensief te monitoren

Intraveneuze voeding

Patiënten die lange tijd parenterale voeding toegediend krijgen, zullen meer en meer thuis worden behandeld en daarvoor niet meer in het ziekenhuis verblijven. Thuisbehandeling houdt verschillende voordelen in voor de patiënt: hij krijgt zijn behandeling in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving en wordt toch gevolgd door zijn arts en een multidisciplinair team.

Remedus zorgt ervoor dat de thuisbehandeling vlot kan verlopen. De rol van Remedus in de implementatie van ambulante intraveneuze voeding is:

 • de nodige materialen en uitrusting voor de thuisbehandeling voorzien
 • een opgeleide thuisverpleegkundige aanstellen (indien gewenst)
 • de patiënt/mantelzorger en thuisverpleegkundigen opleiden rond de toediening van de parenterale voeding m.b.v. een pomp of zwaartekracht
 • intensieve follow-up van de toegediende voeding, vitale parameters en symptomen

Infuustherapieën

Patiënten die lange tijd intraveneuze medicatie toegediend krijgen, zullen meer en meer thuis behandeld worden en daarvoor niet meer in het ziekenhuis verblijven. Thuisbehandeling houdt verschillende voordelen in voor de patiënt: hij krijgt zijn behandeling in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving en wordt toch gevolgd door zijn arts en een multidisciplinair team.

Remedus zorgt ervoor dat de thuisbehandeling vlot kan verlopen. De rol van Remedus in de implementatie van ambulante infuustherapie is:

 • de nodige materialen en uitrusting voor de thuisbehandeling voorzien
 • een opgeleide thuisverpleegkundige aanstellen (indien gewenst)
 • de patiënt/mantelzorger en thuisverpleegkundigen opleiden rond de toediening van intraveneuze medicatie m.b.v. een pomp of zwaartekracht
 • intensieve follow-up van de toegediende medicatie, vitale parameters en symptomen

Veelgestelde vragen

Selecteer hier een categorie waarin uw vraag het best omkaderd is:

Indien u niet het antwoord op uw vraag vindt kan u altijd telefonisch contact opnemen met onze helpdesk of per e-mail:

+32 3 870 43 90

Sondevoeding

Parentale Voeding

RemeCare

Recent nieuws

Lees hier onze laatste nieuwsberichten

Succesvolle implementatie van thuishospitalisatie: de randvoorwaarden

Algemeen

29 April 2021

Succesvolle implementatie van thuishospitalisatie: de randvoorwaarden

Op 21 april 2021 organiseerde Kom Op Tegen Kanker een debat over thuishospitalisatie bij de behandeling van kanker. Zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers…

Lees meer
RemeCare volgt COVID-patiënten thuis op

Algemeen, Innovatie

12 Maart 2021

RemeCare volgt COVID-patiënten thuis op

Remedus, de ontwikkelaar van de telemonitoring technologie RemeCare, stapt samen met Mederi, een erkende dienst voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, de Huisartsenkring…

Lees meer
Vernieuwde RemeCare applicatie nu beschikbaar

Algemeen, Innovatie

24 Februari 2021

Vernieuwde RemeCare applicatie nu beschikbaar

Patiënten gebruiken de mobiele applicatie ‘RemeCare’ van Remedus om relevante parameters met betrekking tot hun thuisbehandeling te bundelen en te…

Lees meer

Contacteer ons

Remedus Location

REMEDUS BVBA
Boomsesteenweg 44
2630 Aartselaar

Tel +32 3 870 43 90
Fax +32 3 877 85 80

Routebeschrijving starten

Maandag – Vrijdag

Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

Stuur ons een bericht

* Deze velden zijn verplicht