Oncologie/Hematologie

Thuismonitorings programma voor prostaatkankerpatiënten

Prostaatkankerpatiënten dienen doorgaans op regelmatige basis onderzocht te worden, bijv. d.m.v. een bloedcontrole, controle van de bloeddruk en het nakijken of de patiënt niet te veel vocht vasthoudt. Remedus ontwikkelde een programma waarbij getrainde verpleeg­kundigen het merendeel van deze controles thuis uitvoeren.

 

Tijdens dit bezoek kan de patiënt bovendien vragen stellen, eventuele bezorgdheden kenbaar maken of problemen/klachten doorgeven. De verpleegkundige maakt voldoende tijd voor de patiënt vrij en helpt hem zo goed mogelijk verder. Het zorgteam van de patiënt wordt altijd op de hoogte gehouden.

Thuisbehandeling van borstkankerpatiënten

Trastuzumab (Herceptin®) is een monoklonaal antilichaam dat wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met HER2-positieve borstkanker. De patiënt wordt behandeld met achttien cycli van het geneesmiddel, telkens om de drie weken toegediend. Een paar jaar geleden werd de subcutane toediening van Herceptin geïnduceerd.

 

Remedus heeft een project ontwikkeld waarbij een deel van de toedieningen thuis kan plaatsvinden, met als primaire doel de zorgverlening vlotter te laten verlopen. Een door Remedus opgeleide thuisverpleegkundige komt op de dag van de toediening langs bij de patiënt thuis voor de anamnese en de injectie van het geneesmiddel. Er vinden telkens drie toedieningen thuis plaats. Elke vierde toediening wordt uitgevoerd in het ziekenhuis. Tijdens dit bezoek aan het ziekenhuis wordt de patiënt zorgvuldig onderzocht, en wordt de nodige medicatie voor de volgende reeks thuistoedieningen meegegeven. De thuisbehandeling van een deel van de patiënten zal resulteren in een vermindering van de werkdruk in het dagziekenhuis, en in een hoge patiëntentevredenheid aangezien er veel minder verplaatsingen naar het ziekenhuis nodig zijn.

Pre-chemo bloedafnames thuis

Kankerpatiënten dienen steeds vaker het dagziekenhuis te bezoeken. Er is enerzijds een evolutie naar frequentere chemotherapie met lagere dosering en anderzijds naar minder toxische, doelgerichte (zogenoemde targeted) en immunotherapie. Deze dagziekenhuis­bezoeken zijn emotioneel belastend voor de patiënt (voornamelijk door de wachttijden en de onzekerheid over het al dan niet doorgaan van therapie). Bovendien interfereren ze met een normaal sociaal bestaan en genereren ze telkens uitgesproken kosten voor zowel de patiënt als de maatschappij.

 

Remedus heeft een project ontwikkeld waarbij een deel van deze gespecialiseerde zorg bij de patiënt thuis kan plaatsvinden. Een zorgvuldig opgeleide verpleegkundige komt dan één dag voor de geplande chemotherapie in het dagziekenhuis langs bij de patiënt thuis voor bloedafname en anamnese. De arts valideert a.d.h.v. deze gegevens of de therapie de volgende dag mag doorgaan, waarop de patiënt een sms ontvangt met de beslissing. Dat resulteert in een optimale organisatie binnen het daghospitaal, en in een hoge patiënten­tevredenheid, efficiëntere planningen, kortere wachttijden en geen onnodige verplaatsingen naar het ziekenhuis.

Mobiele app ter ondersteuning van chemopatiënten

Het doel van een antikankerbehandeling is veelal tweezijdig: 1) de overlevingstijd van de patiënt verlengen 2) mét behoud van een goede levenskwaliteit. Chemotherapie verlengt doorgaans de levensduur, maar gaat gepaard met een heel aantal bijwerkingen. Het is belangrijk dat de zorgverleners deze bijwerkingen tijdig detecteren, zodat er snel op kan worden gereageerd en de patiënt de optimale dosis van zijn behandeling kan blijven krijgen.

 

Systematische rapportering van de bijwerkingen door de patiënt zelf leidt ertoe dat die sneller kunnen worden gedetecteerd en dus ook sneller aangepakt. Remedus ontwikkelde daarvoor de smartphoneapplicatie RemeCare die toelaat dat patiënten bijwerkingen (incl. pijn) registreren op het moment dat ze die ervaren. Op basis van een algoritme worden de patiëntregistraties doorgestuurd naar het zorgteam, wat het symptomenmanagement aanzienlijk verbetert. Daarnaast kan de therapietrouw aan de antikankermedicatie via de app worden gemonitord, net als enkele vitale parameters, zoals bloeddruk, lichaamsgewicht, lichaamstemperatuur en hartslag.

Registreer uw RemeCare-account

Contacteer ons

Remedus Location

REMEDUS BVBA
Boomsesteenweg 44
2630 Aartselaar

Tel +32 3 870 43 90
Fax +32 3 877 85 80

Routebeschrijving starten

Maandag – Vrijdag

Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

Stuur ons een bericht