Infusie van geneesmiddelen

Pijnmedicatie

Wanneer pijn onvoldoende bestreden kan worden met orale pijnstillers of zetpillen, kan de arts pijnmedicatie via een infuus voorschrijven. De medicatie komt zo aan een constant debiet in het lichaam terecht, waardoor de pijn onder controle kan worden gehouden.

Remedus biedt de volgende producten en diensten voor infusie van geneesmiddelen aan:

  • levering van de pomp bij de patiënt thuis
  • levering van materiaal (spuiten, leidingen, enzovoort)
  • uitgebreide instructie over het gebruik van de materialen en de pomp
  • telefonische permanentiedienst voor bijkomende vragen of hulp