Medische voeding

Intraveneuze voeding

Patiënten die lange tijd parenterale voeding toegediend krijgen, zullen meer en meer thuis worden behandeld en daarvoor niet meer in het ziekenhuis verblijven. Thuisbehandeling houdt verschillende voordelen in voor de patiënt: hij krijgt zijn behandeling in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving en wordt toch gevolgd door zijn arts en een multidisciplinair team.

Remedus zorgt ervoor dat de thuisbehandeling vlot kan verlopen. De rol van Remedus in de implementatie van ambulante intraveneuze voeding is:

  • de nodige materialen en uitrusting voor de thuisbehandeling voorzien
  • een opgeleide thuisverpleegkundige aanstellen (indien gewenst)
  • de patiënt/mantelzorger en thuisverpleegkundigen opleiden rond de toediening van de parenterale voeding m.b.v. een pomp of zwaartekracht
  • intensieve follow-up van de toegediende voeding, vitale parameters en symptomen

Sondevoeding

Wanneer iemand lijdt aan een ziekte van het maagdarmkanaal, kunnen er soms onvoldoende voedingsstoffen worden geabsorbeerd. Sondevoeding helpt om ondervoeding te voorkomen. Voedingsondersteuning is ook nuttig voor mensen die moeite hebben met slikken of ondervoed zijn.

Remedus helpt patiënten met sondevoeding om een voller en rijker leven te leiden door de mogelijkheid te bieden om de voeding in de thuissituatie toe te dienen:

  • opleiding van thuisverpleegkundigen rond de toediening van sondevoeding m.b.v. een pomp of zwaartekracht
  • levering van de nodige materialen en uitrusting
  • intensieve follow-up van de toegediende voeding, vitale parameters en symptomen
  • het zorgteam van de patiënt helpen bij de snellere opsporing van veranderingen in het ziektebeeld, door vitale parameters en symptomen intensief te monitoren

Registreer uw RemeCare-account

Contacteer ons

Remedus Location

Mediq-Remedus
Satenrozen 17-19
2550 Kontich

Tel +32 3 870 43 90
Fax +32 3 877 85 80

Routebeschrijving starten

Maandag – Vrijdag

Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

Stuur ons een bericht